01.

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie ....

Przejdź do zakładki

02.

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym...

Przejdź do zakładki

03.

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów ...

Przejdź do zakładki

04.

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych...

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Uroczyste Obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, które odbędą się 30 września 2016r w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu ul. Gen. De Gaulle'a 17 o godz. 15.30. Podczas uroczystości zostaną przyznane statuetki Diamentowy Czepek.
Po części oficjalnej zapraszamy serdecznie na spektakl Złodziej- komedię jednego najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka.  
Planowana godzina spektaklu 18.00.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 11 czerwca br. (sobota) oraz 9 lipca (sobota) w biurze OIPIP dyżurować będzie w godzinach 9.00-12.00 prawnik.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z jego pomocy bardzo prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe co najmniej na tydzień przed wyznaczonym dyżurem.

Dział Kształcenia Podyplomowego OIPIP w Katowicach uprzejmie informuję, że
w związku z realizacją kursów na podstawie nowych programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia zmieniły się zasady realizacji kształcenia w wielu aspektach: Aktualnie do większości kursów kwalifikacyjnych wymagane jest posiadanie innych kursów specjalistycznych, głównie EKG, RKO – pielęgniarka/położna przystępując do kursu kwalifikacyjnego zobowiązana jest legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym wymaganym do wybranego kursu kwalifikacyjnego.

Zmianie uległy rodzaj oraz liczba godzin dydaktycznych – obecnie oprócz wykładów i zajęć stażowych bardzo często zajęcia realizowane są w formie warsztatów/seminariów/ćwiczeń w grupach i ćwiczeń symulowanych.

Znacznie zmieniły się warunki zaliczenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Aktualnie metody sprawdzania efektów kształcenia obejmują: zakres wiedzy, zakres umiejętności oraz zakres kompetencji społecznych.

Obecnie wszystkie programy kształcenia przewidują dodatkowe godziny w ramach nakładu pracy własnej uczestnika kursu.

Zmianie uległy wymogi dotyczące kwalifikacji kadry dydaktycznej ( obecnie w wielu kursach kadra dydaktyczna powinna posiadać oprócz tytułu magistra pielęgniarstwa/położnictwa także specjalizacje w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub ukończony inny kurs).

Powyższe zmiany powodują , że uczestnik kursu zobowiązany jest w trakcie realizacji kształcenia, do opracowania kilku/kilkunastu prac pisemnych w ramach zajęć teoretycznych oraz zaliczenia staży na podstawie dodatkowych prac pisemnych ( proces pielęgnowania, opis/analiza przypadku). Informujemy, że wymogi te nie są wskazane przez kierowników kursu tylko są obligatoryjne dla każdego organizatora, który ma obowiązek realizacji kształcenia zgodnie z wymogami programowymi i podlega kontroli Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Wszystkich uczestników kursów prosimy o wyrozumiałość, jednakże wymogi określone przez kierowników kursów wynikają z konieczności realizacji kształcenia na najwyższym poziomie, w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Hanna Dobrowolska

Dział Kształcenia Podyplomowego

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy zapytanie NIPIP w związku z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia br. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo NIPIP.pdf)pismo NIPIP.pdf[ ]286 kB